Stažení článku

KLIMEŠ, J. (2007): Huascarán – stále živá hora. Geografické rozhledy, 17(2), 8–9.