Stažení článku

DUCHOŇOVÁ, P. (2007): Eroze turistických cest – vliv pěších a cyklistů. Geografické rozhledy, 17(2), 12–13.