Stažení článku

MARTÍNEK, J. (2007): Rusko – geografický přehled. Geografické rozhledy, 17(2), 14.