Stažení článku

MARTÍNEK, J. (2007): Co možná nevíte o zemětřesení. Geografické rozhledy, 17(2), 14.