Stažení článku

HOLEČEK, M. (2007): Ohniska napětí ve světě. Geografické rozhledy, 17(2), 20–21.