Stažení článku

ČERVINKA, P. (2007): Region, krajina a mapové servery ve výuce zeměpisu II. Geografické rozhledy, 17(2), 15–16.