Stažení článku

MATĚJČEK, T. (2016): Kudy se do Evropy dostávají geograficky nepůvodní druhy? Geografické rozhledy, 26(1), 20–21.