Stažení článku

RYCHTAŘÍKOVÁ, J. (2007): Úvodník. Geografické rozhledy, 17(1), 1.