Stažení článku

RYCHTAŘÍKOVÁ, J. (2007): Trendy formování a rozpadu rodiny. Geografické rozhledy, 17(1), 6–7.