Stažení článku

JEŽEK, J., KRAUS, J. (2007): Prostorová variabilita demografických jevů. Geografické rozhledy, 17(1), 10–11.