Stažení článku

BURCIN, B., KUČERA, T., ŠÍDLO, L. (2007): Populační vývoj světa aneb trocha statistických dat. Geografické rozhledy, 17(1), 22–23.