Stažení článku

HRADECKÝ, J., PÁNEK, T. (2007): Autonomní republika Krym. Geografické rozhledy, 16(5), 26–27.