Stažení článku

BIČÍK, I. (2007): Úvodník. Geografické rozhledy, 16(4), 1.