Stažení článku

PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. (2007): Krajina vyhledávaná, konzumovaná, či tvořená cestovním ruchem? Geografické rozhledy, 16(4), 6–9.