Stažení článku

BIČÍK, I. (2007): Globální změny a Land use. Geografické rozhledy, 16(4), 22–23.