Stažení článku

ČERNÝ, K. (2016): Svět českého islámu bez předsudků. Geografické rozhledy, 26(1), 30–32.