Stažení článku

NOVOTNÁ, E. (2007): Jezuitské misie ve světle globalizace. Geografické rozhledy, 16(4), 26–27.