Stažení článku

KÜHNLOVÁ, H., KUŠKOVÁ, P. (2007): Škola pro udržitelný rozvoj – výzva všem. Geografické rozhledy, 16(3), 2–5.