Stažení článku

MÍČOVÁ, M. (2007): Nová verze Bloomovy taxonomie. Geografické rozhledy, 16(3), 15–16.