Stažení článku

ROSOCHA, M. (2017): Tematické motivy na mincích. Geografické rozhledy, 26(5), 12–13.