Stažení článku

ŠEFRNA, L. (2016): Pustiny. Geografické rozhledy, 25(5), 2–4.