Stažení článku

BIČÍK, I. (2006): Úvodník. Geografické rozhledy, 16(2), 1.