Stažení článku

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Původ názvů českých měst. Geografické rozhledy, 16(2), 15–16.