Stažení článku

ŠOBR, M. (2006): České řeky. Geografické rozhledy, 16(2), 22–23.