Stažení článku

NOVOTNÝ, J. (2006): Grafika k článku na straně 2 až 3. Geografické rozhledy, 16(1), 17–18.