Stažení článku

ČADIL, V. (2006): Znalostní ekonomika a naplňování Lisabonské strategie. Geografické rozhledy, 15(5), 6–7.