Stažení článku

KUBEŠ, J., ŠVEC, P. (2006): České Budějovice – historie, urbanismu s a geografie města. Geografické rozhledy, 15(5), 24–25.