Stažení článku

CUŘÍKOVÁ, P., JÁČ, M., KOPŘIVA, J., ŠTĚPÁNOVÁ, M. (2006): Jak jsme měřili obvod Země. Geografické rozhledy, 15(4), 14, 19–20.