Stažení článku

MARTÍNEK, J. (2006): Pásmové časy. Geografické rozhledy, 15(4), 16.