Stažení článku

MARTÍNEK, J. (2006): Kde je nás nejvíc. Geografické rozhledy, 15(4), 22–23.