Stažení článku

BIČÍK, I. (2006): Úvodník. Geografické rozhledy, 15(3), 1.