Stažení článku

KUŠKOVÁ, P. (2006): Ekologická stopa. Geografické rozhledy, 15(3), 12–13.