Stažení článku

KUHNLOVÁ, H. (2006): Geoatest vstoupil do druhého desetiletí. Geografické rozhledy, 15(3), 20–21.