Stažení článku

VÁGNER, J. (2006): Trendy v cestovním ruchu v Česku. Geografické rozhledy, 15(3), 22–23.