Stažení přílohy

Ukážka pracovného listu s využitím obrysovej mapy vytvorenej v prostredí edukacného softvéru MapKer 3