Stažení přílohy

Slabiny a omezení konceptu ekologické stopy a tabulka Kategorie potravin s největší hodnotou jednotkového indexu ekologické stopy