Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

33/5: Severozápadní Čechy

Severozápadní Čechy lze jako region vymezit nejjednodušeji s použitím administrativních hranic současných krajů. Některé definice do severozápadních Čech zahrnují území Ústeckého kraje společně s krajem Karlovarským, jiné Karlovarský kraj řadí k západním Čechám a za severozápad Čech považují jen území Ústeckého kraje. Ústecký kraj je se svou rozlohou 5 339 km² sedmým největším krajem Česka. Srovnatelnou velikost má například jen o málo větší kraj Moravskoslezský. Co se týče počtu obyvatel, figuruje Ústecký kraj na pátém místě. Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu v kraji žije 811 000 obyvatel. Jedná se tak o významný a navíc velmi pestrý region, a proto jsme se v tomto čísle Rozhledů rozhodli téma Severozápadní Čechy věnovat především právě Ústeckému kraji.
Hranice Ústeckého kraje korespondují například i s vymezením turistického regionu Severozápadní Čechy, jehož oficiální popis zní: „Návštěvníka okouzlí České středohoří svým unikátním reliéfem, údolím Labe s Bránou Čech známou jako Porta Bohemica a s horou Říp. Milovníky hor potěší Krušné i Lužické hory a skalní útvary Tiských stěn a Českého Švýcarska. Kraj oplývá léčivými prameny, které daly vzniknout několika lázeňským městům. Téměř v každém městě se setkáme s historickými památkami. K těm nejvýznamnějším patří městské památkové rezervace v Kadani, Litoměřicích, Terezíně a Žatci. V kraji je mnoho zámků, hradů i významných církevních staveb, jako je františkánský klášter v Kadani, katedrála v Litoměřicích a další, které dávají zdejší bohaté historii i duchovní rozměr.“
Ústecký kraj je i přes svůj nesporný potenciál a bohatství regionem s mnoha problémy a oblastí, která nemá nejlepší pověst. Toto číslo představuje kraj v celé jeho pestrosti a uvádí na pravou míru některé negativní konotace, které jsou s krajem spojovány. Kromě toho je pozvánkou na výroční zasedání České geografické společnosti, které se na začátku září uskuteční v univerzitním kampusu v Ústí nad Labem.

Přejeme vám příjemné čtení a krásné léto
Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 33(5), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

ANDĚL, J, TRAHORSCH, P. (2024): Proměny severozápadních Čech: z centra dění na okraj a (možná) zpět. Geografické rozhledy, 33(5), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

PÍŠA, J. (2024): Úpadek jako šance na změnu? Příklad čtyř měst Ústeckého kraje. Geografické rozhledy, 33(5), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

JELEN, L. (2024): Žatec – město v kolotoči dějin a chmele. Geografické rozhledy, 33(5), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

LYSÁK, J. (2024): Těžba nerostných surovin na mapách. Geografické rozhledy, 33(5), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

KUPKOVÁ, V. (2024): Za humny číhá svět. Geografické rozhledy, 33(5), 20–23.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

SVOBODA, Z. (2024): Vzdělávání jako klíč k překonávání sociálních nerovností. Geografické rozhledy, 33(5), 24–27.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

BERNHÄUSEROVÁ, V., KRAJŇÁKOVÁ, L., HANUS, M. (2024): Jak překonat limity začlenění GIS do výuky? aneb Méně než 15 minut od babičky. Geografické rozhledy, 33(5), 28–31.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Věda, výzkum a inovace

MAREK, P. (2024): Region podle nové regionální geografie: příklad Moravy. Geografické rozhledy, 33(5), 32–35.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Kaleidoskop

Kongres EGEA v Mariánských Lázních. Geografické rozhledy, 33(5), 36.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Zeměpisná olympiáda 2023/2024. Geografické rozhledy, 33(5), 37.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

České Švýcarsko dva roky od požáru. Geografické rozhledy, 33(5), 38.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Fotostrany

Neobyčejně pestrý Ústecký kraj. Geografické rozhledy, 33(5), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Ústecký kraj – kraj předsudků. Geografické rozhledy, 33(5), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení