Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

O časopisu

Časopis je určen dalšímu vzdělávání pedagogů působících v praxi středních i základních škol, studentům geografie a učitelství geografie na českých univerzitách, eventuálně dalším zájemcům o problematiku geografického vzdělávání, o soudobou geografii, environmentalistiku a aplikovanou pedagogiku.

V geografických a souvisejících oborech je časopis vyváženě orientován na výsledky soudobé fyzické, sociální a regionální geografie, kartografie a aplikované geoinformatiky (GIS), demografie, environmentalistiky apod. Poskytuje studijní podklady v oblasti sociálních problémů lidstva, udržitelnosti života na Zemi a globalizace, evropské integrace, vývoje a rozvoje různých měřítkových úrovní regionů a územních společenství. V oboru pedagogiky je výrazně zaměřen na vývoj a inovace v didaktice geografie, na rozvoj kritického myšlení a celkové zvyšování profesionalizace učitelské praxe včetně orientace výuky na rozvoj osobnosti žáka.

Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v Česku.

Vychází pět čísel ve školním roce (1. v říjnu, 2. v prosinci, 3. v únoru, 4. v dubnu a 5. v červnu).

ISSN 1210-3004
MIČ E 5922

Vydavatel

Česká geografická společnost
Albertov 6
128 43  Praha 2

Nakladatel

Nakladatelství P3K s.r.o.
U Smaltovny 1382/28
170 00 Praha 7
[email protected]

Distribuce a předplatné

SEND Předplatné, spol. s r.o.
Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3
193 00 Praha 9 Horní Počernice
[email protected]

Předplatné 395 Kč.
Pro Slovensko činí cena ročního předplatného 21 €.
Předplatné objednávejte na send.cz/geografickerozhledy.
Pro více informací o předplatném prosím pište na [email protected].