Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Geografie online

Geoportály pro výuku

Tento internetový portál vznikl na Přírodovědecké fakultě UK v rámci závěrečné práce Veroniky Bernhäuserové vytvořené pod vedením Lenky Havelkové. Cílem portálu je zjednodušit učitelům geografie orientaci v rámci českých geoportálů vhodných pro výuku, a tím jim umožnit jejich častější zařazení do samotné výuky geografie. Kromě přehledu vybraných geoportálů nabízí internetový portál i jejich hodnocení a stručnou charakteristiku. Informace ohledně geoportálů jsou doplněny o již vzniklé články či pracovní listy.
https://geoportaly.geograficke-rozhledy.cz/

"Geography terms" – česká verze

V angličtině existuje mnoho posterů, obrázků a obrazových slovníčků, ze kterých si člověk jednoduše dá do souvislosti příslušné anglické slovíčko (například) s vyobrazeným jevem. Takových obrázků se využívá kromě výuky angličtiny hojně i v geografii (například tento). Pro začátek (pro mladší žáky) je však vhodné mít k dispozici obdobný plakátový slovníček v češtině. V Geografických rozhledech jsme pro vás připravili dva. Ke stažení jsou tady:
obrázek 1
obrázek 2
Důležitá poznámka: Jedná se o „geografický“ obrázkový slovník. Nepřistupujte k obrázkům (ve dvojici s anglickým originálem) jako k anglicko-českému slovníku – několik termínů jsme upravili. Překlad tedy není doslovný, ale je přesnější geograficky. https://classroomdecorations.com/products/6-ea-chart-geography-terms-17-x-22

Zachraň zeměpis

Mezinárodní charta geografického vzdělání uvádí, že je velmi důležité, aby mezi sebou učitelé zeměpisu sdíleli nové přístupy k výuce. Dva mladí geografové a učitelé zeměpisu, Martin Jelínek a Jan Otáhal, se proto rozhodli založit portál Zachraň zeměpis. Na webu najdete inspiraci do výuky zeměpisu, kterou lze volně využít. Autoři na portál umisťují jen ty materiály, které již osobně vyzkoušeli. Najdete zde zajímavé nápady a náměty do výuky, doporučení na videa vhodná do výuky a v neposlední řadě také tipy na odborné články. Všechny příspěvky lze přímo na webu komentovat a tím je doplnit o vlastní zkušenost. Pokud máte i vy něco zajímavého ke sdílení, můžete Zachraň zeměpis kontaktovat prostřednictvím e-mailu ([email protected]) nebo na facebookové stránce (@zachraňzeměpis). https://zachranzemepis.cz

Afrika snů a skutečností

V dubnu roku 2017 uplynulo 70 roků od legendární cesty dvojice Hanzelka-Zikmund do Afriky (a také pak do Ameriky). Jak se změnil rozmanitý a různorodý africký kontinent za sedm desítek let od jejich cesty? Odpovědi na tuto otázku vám poskytne putovní výstava 12 tématických panelů (rollupů) s názvem Afrika snů a skutečností. https://www.geograficke-rozhledy.cz/afrika

Mapotic – mapová sociální síť

Mapotic je v podstatě mapová sociální síť. Najdete zde mnoho map z různorodých oblastí života, které si můžete prohlédnout a přispívat do nich svými vlastními záznamy. Každý může také založit mapu novou. Mapy jsou rozřazené do hlavních kategorií (například Instituce a úřady, Cestování a doprava, Věda, příroda a vzdělání, Záliby a volný čas), vyhledávat můžete i pomocí vyhledávače – ten hledá nejen v názvech map, ale také v místech zadaných ve všech mapách. Zadáte-li tedy například „Bystrc“, zjistíte, že samostatná mapa o této brněnské části neexistuje, míst v různých mapách je ale již zadaných více – například školy, obchody či komunitní kompostér. Mapotic je skvěle využitelný ve výuce – nejen jako zdroj informací (hodit se může mapa inspirativních škol či českých rozhleden a vyhlídek), ale zejména jako nástroj výuky, kdy můžou žáci jednotlivě či kolektivně připravovat vlastní mapy na zadaná témata a k místům přiřazovat vlastní popisy, fotografie a videa. V neposlední řadě lze s celou sítí pracovat i v angličtině a rozvíjet tak jazykové dovednosti žáků. https://www.mapotic.com

Vizia – jak zapojit video do online výuky?

Vizia je aplikace umožňující vkládat otázky přímo do videa a studenti tak v průběhu jeho sledování mohou ihned reagovat na úkoly. Aplikace funguje bezplatně, stačí pouze vytvoření uživatelského účtu. Nevýhodou je, že lze vkládat pouze videa ze serveru YouTube a Wistia. Úkoly se umísťují do vámi zvolených časových úseků. Aplikace umožňuje vložit kvízovou otázku s možnostmi, s hlasováním anebo pro uvedení otevřené odpovědi. Počet úkolů pro jedno video není omezen. Také sdílení se studenty je snadné – pouze jim pošlete hypertextový odkaz na video. Další z výhod je, že se učiteli odpovědi studentů zobrazí v souboru, který lze uložit do počítače. Jednoduše pak může v rámci hodiny reflektovat odpovědi a případně je i hodnotit. Aplikace sice funguje pouze v angličtině, ale je uživatelsky velmi přívětivá. https://vizia.co

Obce v datech

Lidé se o tom, kde budou žít, rozhodují obvykle několikrát za život. Chtějí mít zdravý, materiálně plnohodnotný život v kulturním, společensky příznivém a bezpečném prostředí. Portál Obce v datech si klade za cíl přispět k lepšímu rozhodování lidí o tom, kde se usadit. Chce docílit toho, aby lidé zastupitelům svých obcí kladli lepší otázky z hlediska správy věcí veřejných a více se podíleli na rozvoji své obce.
Jaké město v Česku má nejvyšší kvalitu života? Není vyšší materiální úroveň vykoupená horší dostupností bydlení a špatným životním prostředím?
V rámci portálu Obce v datech může porovnat kvalitu života ve všech 205 obcích s rozšířenou působností (ORP) a v Praze. Analýza dat kvality života může pomoci vedení obce lépe stanovit strategické priority. Může přispět ke sdružování obcí tak, aby mohly problémy efektivně řešit a vzájemně se inspirovat. https://www.obcevdatech.cz

Jak ve výuce využít weby UNHCR

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) je agentura OSN, která se zaměřuje na práci s uprchlíky. Vznikla v 50. letech 20. století v reakci na situaci uprchlíků po druhé světové válce, plno práce má ale bohužel dodnes. Kromě přímé práce s uprchlíky se organizace věnuje i vzdělávání, šíření informací o uprchlících, sběru a publikaci dat. UNHCR má od roku 1992 i českou misi a tím pádem také webové stránky v češtině. Jejich obsah je sice oproti centrální stránce v angličtině omezený, ale i tak zajímavý. Najdete zde přímo záložku Učíme o uprchlících. Hlavní web UNHCR obsahuje mnoho statistických dat, ročenky a další publikace. Pro výuku jsou cenná videa, která ilustrují situaci uprchlíků v různých oblastech světa, přibližují konkrétní příběhy lidí, život v uprchlických táborech apod. Pro výuku geografie je pak velice přínosný mapový portál UNHCR, kde najdete mapy a doprovodné materiály zpracované pro regiony, ve kterých se uprchlíci nacházejí. https://www.unhcr.org https://www.unhcr.org/cz

Intersucho

Portál Intersucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech na krajinu, přírodu i společnost. Mapy intenzity sucha a deficitu zásoby vody představují rozdíly zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Mapa nasycení půdy je odhadem fyzické vlhkosti/suchosti půdy v daném území. Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé zemědělské plodiny. Portál nabízí dlouhodobé i krátkodobé analýzy a stejně tak i předpovědi. Sledovat vývoj i aktuální situaci je možné na úrovni okresů Česka. Vyplněním dotazníku „Expertní posouzení dopadu sucha“ se také můžete interaktivně zapojit do monitoringu sucha a podat zprávu o stavu sucha ve vašem regionu. https://www.intersucho.cz

Sucho v krajině

Cílem portálu Sucho v krajině je shromažďovat a představovat informace o problematice sucha široké veřejnosti. Kromě toho portál schraňuje také veškeré analytické podklady, výzkumné zprávy, mapy a další materiály, které si nechaly zpracovat Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR i další rezorty pro plnění úkolů schválených usnesením vlády č. 620/2015 v rámci dokumentu „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Vytvořené analytické mapy tak mohou sloužit vědcům a být podkladem pro další výzkumnou činnost. Zveřejnění výzkumných zpráv také může přispět k zamezení duplicitního řešení výzkumných témat, která jinak mohou být podporována v rámci různých grantových titulů. Mnohé mapy nebo třeba „GIS“ vrstvy ovšem mohou zajímat i studenty a širokou veřejnost. http://www.suchovkrajine.cz

Rok revoluce

Vzdělávací projekt Knihovny Václava Havla Rok Revoluce, aneb Sametový rok očima youtuberky je určený základním a středním školám, ale i široké veřejnosti. Celkem osm krátkých lekcí mapuje rok 1989 od ledna do prosince a přibližuje klíčové momenty přerodu totalitního Československa i celého tehdejšího východního bloku k demokracii. Studenti se v rámci osmi videolekcí seznámí se sametovou revolucí v širším evropském kontextu a zároveň si budou moci uvědomit, že byla vyvrcholením čtyřicetiletého boje Čechoslováků za svobodu. Seznámí se s pojmy a událostmi předchozích let jako jsou okupace ČSSR, upálení Jana Palacha, normalizace, Charta 77 atd. Lekce kombinují průvodní slovo současné mladé teenagerky s archivními videozáběry a fotografiemi. Na nich studenti mohou lépe pochopit atmosféru doby. Videolekce (3 až 4 minuty), manuál pro učitele a pracovní list pro žáka jsou k dispozici u každé lekce zdarma po registraci. https://www.rokrevoluce.cz

Environmental Justice Atlas

Geoportál Environmental Justice Atlas umožňuje na interaktivní mapě celého světa najít informace o případech environmentálních a ekologických problémů mnoha typů. Mapy lze filtrovat podle zemí, typů komodity nebo podle nadnárodních společností, které životní prostředí ovlivňují. Při kliknutí na symbol označující kategorii problému (např. water managementbiodiversity conservation conflicts, waste management) se zobrazí okno s jeho stručným popisem. Kliknutí na see more nabízí podrobné informace o daném problému. https://ejatlas.org

Earth Wind Map

Mapová aplikace Earth Wind Map nabízí na globální úrovni vizualizaci povětrnostních podmínek (rychlost větru v různých výškách nad zemským povrchem, teplota, vlhkost vzduchu, srážky), ale třeba i pohybů mořských proudů. Ukazuje, kde se aktuálně vyskytuje polární záře, nebo mapuje koncentraci znečištění ovzduší. Sledovat můžete např. koncentraci oxidu uhličitého, uhelnatého a siřičitého nebo prachových částic různých velikostí. Kromě mnoha možností nastavení toho, co chcete sledovat, lze samozřejmě „zoomovat“ na konkrétní region. Data v aplikaci jsou u většiny veličin několikrát denně aktualizována. https://earth.nullschool.net/cs/

Život monzunu

Vznik monzunů, pravidelných větrů, které výrazně ovlivňují život v jižní, jihovýchodní a východní Asii, se dá v krátkosti vysvětlit jako důsledek rychlejšího zahřívání pevniny v porovnání s vodou. V květnu je asijská pevnina až o 10 °C teplejší než Indický oceán. Ohřátý vzduch nad pevninou stoupá, vytváří tak oblast tlakové níže, která uvádí monzun do pohybu. Díky vyrovnávání tlaku vzduchu začne proudit nad pevninu chladný těžší vzduch z oblasti nad oceánem. Výpary mořské vody zvyšují jeho vlhkost, po dosažení pevniny vodní páry kondenzují a začíná půlroční období dešťů – na něm je sice závislé zemědělství v hustě zalidněných nížinách místních veletoků, ale pokud je srážek příliš mnoho, vedou monzuny v těchto oblastech ke katastrofickým záplavám nebo i sesuvům půdy. V „zimním“ půlroce je tomu obráceně. Země se ochlazuje rychleji než oceán, takže monzun bez vlhkosti se žene z nitra kontinentu k oceánu. Pro tento region to znamená, že v době od října do května tu panuje stálé suché počasí. Pro vysvětlení toho, jak monzuny vznikají a co pro region jižní a jihovýchodní Asie znamenají, můžete využít také skvělé a názorné video, které vytvořila americká NASA. https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=1U3tuabxgKk

GISportal.cz informuje o dění nejen ve světě geoinformatiky

GISportal.cz vznikl v březnu 2011 jako projekt studentů katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Postupem času se tým redakce rozrostl o zástupce i z dalších univerzit a jiných organizací z Česka i Slovenska. Cílem portálu je přinášet kvalitní, nezávislé a aktuální informace z české, slovenské i mezinárodní geoinformační komunity, publikovat populárně naučné články a reportovat z domácích i zahraničních konferencí o geoinformatice, kartografii a geovědách obecně. GISportal.cz také nabízí širokou nabídku pracovních pozic (www.gisportal.cz/pracovni-nabidky), které jsou často ušité na míru studentům nebo čerstvým absolventům geografických a geoinformatických oborů. Pokud máte zájem o propagaci svého výzkumu, knihy či konference, neváhejte kontaktovat redakci na [email protected]. https://gisportal.cz https://www.facebook.com/GISportal

Analyzujte výsledky prezidentských voleb na mapovém portálu Mapa Česka

Vytvořte si vlastní interaktivní tematickou mapu výsledků prvního i druhého kola prezidentských voleb a analyzujte ji! S využitím mapového portálu www.mapaceska.cz to jde snadno. Mapový portál Mapa Česka byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce Václava Černíka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po obhájení v červnu 2014 je postupně funkcionalita dále rozšiřována. Portál umožňuje a usnadňuje široké veřejnosti, zejména pak žákům středních škol a gymnázií tvorbu jednoduchých tematických map Česka nebo jeho částí. Uživatelé mohou používat vybrané vrstvy administrativních jednotek, k nim si mohou vytvořit vlastní atributy a snadno vytvářet vlastní kartogramy, mapy s kvalitativními areály a kartodiagramy. Pracovní list do výuky: http://www.mapaceska.cz/doc/volby2018.pdf http://www.mapaceska.cz

Mapová webová aplikace Worlds’s Conflicts

Základní přehled informací o největších (nejzávažnějších) a stále trvajících světových konfliktech podává mapová aplikace World’s Conflicts. Na podkladové mapě světa jsou umístěny diagramy s danými regiony či místy, kde se konflikt odehrává. Po kliknutí na diagram se zobrazí okno s informacemi o povaze konfliktu, název dotčeného území, letopočet započetí konfliktu, současný stav konfliktu i počet obětí a další dopady konfliktu pro společnost, politickou situaci v regionu nebo i okolní přírodu a krajinu. Velikost diagramu odpovídá stáří konfliktu. Z kartografického hlediska jde o poněkud nevhodný způsob využití velikosti diagramu pro zobrazení nějaké informace, ale i přesto je jednoduchá mapová aplikace World’s Conflicts velmi vhodným nástrojem pro získání představy o prostorovém rozložení konfliktů ve světě. Aplikace je skvělým zdrojem základních informací o povaze a dopadech konfliktu, které podává stručnou, ale věcnou formou, velmi dobře využitelnou ve výuce. https://emmeline.carto.com/viz/b69015da-136a-11e5-a64a-0e43f3deba5a/embed_map

Země ve vesmíru

Výuková aplikace Země ve vesmíru je určena zejména pro výuku tematického celku Země jako vesmírné těleso na gymnáziích v rámci výuky zeměpisu, lze ji ale využít i při výuce zeměpisu na základních školách, případně při výuce fyziky. Aplikace se skládá z jednotlivých učebních objektů, které je možné využívat samostatně, nezávisle na sobě. Mezi učební objekty aplikace patří např. Sluneční soustava, Tvar Země – geoid, Oběžná dráha Země, Roční období, Pásmový čas, Měsíční fáze, Zatmění Slunce a Měsíce nebo Slapové jevy. Při výuce je možné využít metodické úkoly a otázky přiložené ke každému učebnímu objektu. https://www.zemevevesmiru.cz

Školní atlas světa – stahujte obrysové (slepé) mapy

Využíváte pro testování místopisu obrysové (nesprávně slepé) mapy? Chybí Vám nějaká? Jsou Vámi používané mapy nepřehledné, zastaralé, nebo máte nekvalitní kopii? Stáhněte si obrysové mapy z webových stránek Školního atlasu světa (Kartografie Praha). Portál nabízí mapy Česka (obecnou, zaměřenou na přírodu, obyvatelstvo i dopravu), Evropy a všech dalších kontinentů a celého světa. http://www.skolniatlassveta.cz/ke-stazeni/obrysove-mapy/

Slepemapy.cz – procvičujte obrysové (slepé) mapy online

K procvičování online skvěle poslouží portál Slepé mapy (projekt skupiny Adaptive Learning z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity). Vybrat si můžete jezera či pohoří světa, města ve vybraných státech světa, nebo dokonce obce s pověřeným obecním úřadem v českých krajích. Tato aplikace umožňuje poskládat si otázky na míru, podle toho, v čem se uživatel potřebuje zdokonalit, nebo co ho baví. https://slepemapy.cz

Lepšia geografia

Lepšia geografia je slovenský portál pro učitele, studenty, zájemce o geografii. Nabízí vzdělávací materiály, jejichž cílem je vytvořit školní geografii (zeměpis) zajímavější, smysluplnější a propojenější s reálným světem. Z webových stránek Lepšie geografie lze načerpat mnoho zajímavých podnětů do výuky zeměpisu, inovativní návrhy vyučovacích hodin, badatelsky orientované aktivity, kvízy, hry, cvičení, prezentace, mapy, zadání geografických projektů, náměty na pokusy a experimenty, ​případové studie. Mnoho inspirace, nápadů a novinek ze světa geografie naleznete i prostřednictvím Facebookové stránky. http://www.lepsiageografia.sk http://www.facebook.com/lepsiageografia/

Geografie nás baví

Projekt Geografie nás baví je projektem Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a je určen všem se zájmem o geografii, především pak studentům všech stupňů škol, od základních, přes střední, až po vysoké školy. Naleznete tu mnoho geografických informací, od zajímavostí ze světa po události v Česku. http://www.geografienasbavi.cz/ http://www.facebook.com/geografienasbavi.cz