Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Geografie online

Lepšia geografia

Lepšia geografia je slovenský portál pro učitele, studenty, zájemce o geografii. Nabízí vzdělávací materiály, jejichž cílem je vytvořit školní geografii (zeměpis) zajímavější, smysluplnější a propojenější s reálným světem. Z webových stránek Lepšie geografie lze načerpat mnoho zajímavých podnětů do výuky zeměpisu, inovativní návrhy vyučovacích hodin, badatelsky orientované aktivity, kvízy, hry, cvičení, prezentace, mapy, zadání geografických projektů, náměty na pokusy a experimenty, ​případové studie. Mnoho inspirace, nápadů a novinek ze světa geografie naleznete i prostřednictvím Facebookové stránky. http://www.lepsiageografia.sk http://www.facebook.com/lepsiageografia/

Geografie nás baví

Projekt Geografie nás baví je projektem Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a je určen všem se zájmem o geografii, především pak studentům všech stupňů škol, od základních, přes střední, až po vysoké školy. Naleznete tu mnoho geografických informací, od zajímavostí ze světa po události v Česku. http://www.geografienasbavi.cz/ http://www.facebook.com/geografienasbavi.cz