Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Kontakty

REDAKCE

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6, 128 43 Praha 2
redakce@geograficke-rozhledy.cz

Šéfredaktor

RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
libor.jelen@natur.cuni.cz

Výkonný redaktor

RNDr. Miroslav Šifta
miroslav.sifta@natur.cuni.cz

VYDAVATEL

Česká geografická společnost
Albertov 6
128 43  Praha 2
dana.fialova@natur.cuni.cz

NAKLADATEL

Nakladatelství P3K s.r.o.
U Smaltovny 1382/28
170 00 Praha 7
info@p3k.cz