Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Geografové čtou

SCHINDLER-WISTEN, P. (2017): O chalupách a lidech. Karolinum, Praha. ISBN 978-80-2463-613-9. S chalupařením se setkala většina české populace. Kniha přibližuje vývoj tohoto fenoménu v antropologicko-historické perspektivě, popisuje jeho vliv na každodenní život v Československu před r. 89 a jeho proměnu po něm. Proč se zrovna Češi titulují „národem chatařů a chalupářů“, ačkoliv je kultura druhého bydlení běžná i jinde ve světě?

KARÁSEK, O., JANSKÝ, B. (2016): Vodopády světa. Ottovo nakladatelství, Praha. ISBN 978-80-7360-898-9.
Kniha Vodopády světa je publikací založenou na fotografiích nejkrásnějších vodopádů světa od významného českého fotografa Oldřicha Karáska. Textovou část zpracoval geograf prof. Bohumír Janský. Právě díky textové části, recenzované geomorfology a geology, je kniha více než jen souborem krásných fotografií.

WULF, A. (2016): Vynález přírody: Dobrodružství zapomenutého objevitele Alexandera von Humboldta. Omega, Praha. ISBN: 978-80-7390-416-6. Každý geograf zná jméno Alexandra von Humboldta jako jedné z nejvýznamnějších osobností geografického myšlení. Humboldtův přístup k chápání souvislostí v krajině, jak v oblasti přírody, tak ve vazbách mezi přírodou a lidskou společností, na přelomu 18. a 19. století zásadně obohatil vědecké přístupy o nový rozměr. Humboldtovi současníci i následovníci byli fascinováni jeho detailní vědeckou prací, propojenou s emotivním vnímáním přírodního prostředí.
Kniha Andrei Wulfové přináší čtivou formou podaný životopis Alexandra von Humboldta s důrazem na pochopení souvislostí jeho života a díla, které inspirovalo nejen rozvoj geografie, ale také biologie, ekologie a environmentalistiky.