Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Nejnovější vydání

27/2 Město jako organismus

Druhé číslo 27. ročníku Geografických rozhledů je věnováno tématu města jako organismu i organismů žijících ve městě (samozřejmě včetně lidí). Na příkladu Prahy analyzuje denní dojížďku za prací, na základě kartografických pramenů zkoumá historii měst, přibližuje noční atmosféru meziválečné Prahy. Diskutuje možnosti využití mapování městské kriminality ve výuce, soustředí se i na úskalí interpretace tematických map, prezentuje město jako specifický ekosystém. Z městského prostředí hledá únik DoPřírody!, např. do zahrádkářských osad, zelených ostrůvků ve městě.

Zobrazit obsah čísla | vydáno 3. 12. 2017

 

Aktuality

Česká Iberoamerická společnost vyhlašuje na rok 2018 soutěž pro studenty středních škol na téma Jak by vypadal život v Evropě, kdyby nebyla objevena Latinská Amerika. Termín odevzdání prací v rozsahu 5–7 stran (počet znaků bez mezer na 1 straně 1 800, velikost písma 12) je 28. února 2018. Práce je možné psát v českém, španělském nebo portugalském jazyce. Kromě textu musí práce obsahovat informaci o použité literatuře a zdrojích a zvláštní stránku s poštovní i elektronickou adresou autora a školy. Předsednictvo České Iberoamerické společnosti vyzývá studenty k zasílání prací e-mailem (v podobě přílohy) na adresu barbora.tereskova@seznam.cz a upozorňuje, že hodnotící komise bude brát v úvahu i jazykovou úroveň textů. Slavnostní vyhlášení vítězných prací a odevzdání cen se uskuteční v polovině května 2018. Hodně úspěchů všem účastníkům přeje Česká Iberoamerická společnost.