Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Nejnovější vydání

27/1 Voda – strategická surovina

První číslo 27. ročníku Geografických rozhledů je zaměřeno na problematiku vody v různých skupenstvích, ale i v rozličných přírodních a společenských aspektech. Strategický význam vody a možný nástup globální krize plynoucí z jejího nedostatku v úvodu hodnotí nejvýznamnější český hydrolog prof. Bohumír Janský. Další příspěvky se zabývají problematikou hospodaření s vodou ve městech či přítomností vody ve sluneční soustavě. Na Zemi nás vrací článek Práce vody od sněhové vločky po kapku v moři. Nechybí ani didakticky zaměřené články o rybnících a spotřebě vody v cestovním ruchu, představen je též nový ročník Zeměpisné olympiády.

Zobrazit obsah čísla | vydáno 29. 9. 2017

 

Aktuality

Česká Iberoamerická společnost vyhlašuje na rok 2018 soutěž pro studenty středních škol na téma Jak by vypadal život v Evropě, kdyby nebyla objevena Latinská Amerika. Termín odevzdání prací v rozsahu 5–7 stran (počet znaků bez mezer na 1 straně 1 800, velikost písma 12) je 28. února 2018. Práce je možné psát v českém, španělském nebo portugalském jazyce. Kromě textu musí práce obsahovat informaci o použité literatuře a zdrojích a zvláštní stránku s poštovní i elektronickou adresou autora a školy. Předsednictvo České Iberoamerické společnosti vyzývá studenty k zasílání prací e-mailem (v podobě přílohy) na adresu barbora.tereskova@seznam.cz a upozorňuje, že hodnotící komise bude brát v úvahu i jazykovou úroveň textů. Slavnostní vyhlášení vítězných prací a odevzdání cen se uskuteční v polovině května 2018. Hodně úspěchů všem účastníkům přeje Česká Iberoamerická společnost.

Čím se dnes zabývají geografové na vysokých školách, ve vědeckých ústavech a v praxi, co studují studenti a na hodinách zeměpisu se učí žáci na základních a středních školách? To vše se popularizační formou dozvíte v rámci Dnů geografie 2017. Vybírat můžete z desítek akcí konajících se napříč celým Českem.
www.dnygeografie.cz