Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Archiv

Pro přístup k některým článkům v archivu je třeba se přihlásit.

Aktuální ročník

27/1: Voda – strategická surovina

První číslo 27. ročníku Geografických rozhledů je zaměřeno na problematiku vody v různých skupenstvích, ale i v rozličných přírodních a společenských aspektech. Strategický význam vody a možný nástup globální krize plynoucí z jejího nedostatku v úvodu hodnotí nejvýznamnější český hydrolog prof. Bohumír Janský. Další příspěvky se zabývají problematikou hospodaření s vodou ve městech či přítomností vody ve sluneční soustavě. Na Zemi nás vrací článek Práce vody od sněhové vločky po kapku v moři. Nechybí ani didakticky zaměřené články o rybnících a spotřebě vody v cestovním ruchu, představen je též nový ročník Zeměpisné olympiády. Zobrazit obsah čísla | vydáno 29. 9. 2017

Ročník 26

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

26/5: Co jíme?

Páté číslo Geografických rozhledů je věnováno problematice stravování z různých úhlů pohledu. Především je národní kuchyně představena jako součást kultury a čtenáři jsou ve stručnosti seznámeni se spotřebou potravin ve světě a v Česku také v návaznosti na proměny zemědělství. Významným úhlem… Zobrazit obsah čísla | vydáno 6. 6. 2017

26/4: Region budoucích konfliktů

Čtvrté číslo Geografických rozhledů se zaobírá tématem konfliktů v různých podobách, v různém kontextu, konflikty současnými i potencionálními. Nejfrekvetovanějším regionem zmiňovaným v článcích je Střední Asie – region v našich médiích velmi opomíjený, avšak s obrovským ekonomickým i politickým… Zobrazit obsah čísla | vydáno 3. 4. 2017

26/3: Měření, hodnocení, souvislosti

Třetí číslo Geografických rozhledů ​nabízí témata zabývající se měřením v geografii. Články ​ukazují vybrané jevy a veličiny, které můžeme v geografii měřit a následně vyhodnocovat. Jsou zaměřeny na ukázky analýzy reliéfu, dozvíme se, jakým způsobem jsou minulé klimatické změny archivovány v zemské… Zobrazit obsah čísla | vydáno 6. 2. 2017

26/2: Cykly a proměny

Mnohé jevy okolo nás mají cyklický charakter. Známým příkladem je střídání dne a noci či změny ročních období. Jiné přírodní cykly mají periody tak dlouhé, že trvalo generace, než lidstvo zjistilo, že takové cykly vůbec existují. Některé z těchto cyklů mají příčinu ve více či méně známých pohybech… Zobrazit obsah čísla | vydáno 5. 12. 2016

26/1: Mosty do Evropy

V prvním čísle 26. ročníku Geografických rozhledů jsme se zaměřili především na cesty lidí do Evropy a kontaktní místa, kudy do Evropy proudí desetitisíce. Středomoří bylo v minulosti odrazovým mostem pro výboje a ovládnutí severní Afriky a JZ Asie Evropany a najednou se stává prostorem, který… Zobrazit obsah čísla | vydáno 5. 10. 2016

Ročník 25

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

25/5: Proměny pustin

Páté číslo 25. ročníku je plné zajímavých článků. Rubrika Výzkum a vývoj je zaměřena na hlavní téma tohoto čísla a tím jsou pustiny. Co je to pustina, jak se třídí a něco o jednotlivých typech připravil Luděk Šefrna. Spolu s Miroslavem Šobrem vás zavádíme do Střední Asie, resp. k jejímu dnes již… Zobrazit obsah čísla | vydáno 3. 6. 2016

25/4: Specifika Severní Ameriky

V tématech Geografických rozhledů se pravidelně objevuje jedno číslo zaměřené na některý ze světových regionů. V tomto ročníku padla volba na Severní Ameriku, respektive na Kanadu a USA. Jedná se o velmi pestrý region jak z hlediska přírodního prostředí, tak ze socioekonomického pohledu. Snažili… Zobrazit obsah čísla | vydáno 5. 4. 2016

25/3: Napětí, nepokoje, konflikty

Když se redakční rada v únoru loňského roku rozhodla zařadit do 25. ročníku Geografických rozhledů téma nepokojů, napětí a konfliktů, málokdo tušil, o jak prozíravou volbu jde. Zprávy o válkách, obětech, teroristických útocích v různých částech světa nám média dlouhodobě přinášejí každý den. V… Zobrazit obsah čísla | vydáno 7. 2. 2016

25/2: Půda – nenahraditelný zdroj

Vlastnosti půdy určovaly charakter zemědělství a prostřednictvím něj se půda podílela na rozvoji společnosti. Staré civilizace se koncentrovaly do míst, kde půda byla obzvláště úrodná (např. údolí Nilu, Mezopotámie) a poskytovala dostatek přebytků, aby se část společnosti mohla věnovat jiným… Zobrazit obsah čísla | vydáno 3. 12. 2015

25/1: Veřejné prostory

První číslo 25. ročníku Geografických rozhledů je věnováno VEŘEJNÝM PROSTORŮM. Vstupní článek seznamuje s osobnostmi, které vývoj koncepce, tvorby a využití veřejných prostorů významně ovlivnily. Navazující příspěvky se ve stručnosti věnují typům ulic, využití náměstí a veřejným prostorům v… Zobrazit obsah čísla | vydáno 5. 10. 2015

Ročník 24

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

24/5: Sociálněpatologické jevy

Sociálněpatologické jevy jsou všude kolem nás, ač si to uvědomujeme více či méně. Některé jsou přirozeně vnímány negativně, u jiných si však jejich závažnost mnohdy ani nepřipouštíme. Právě problematice seociálněpatologických jevů je věnováno toto číslo Geografických rozhledů. Čtenáře může na… Zobrazit obsah čísla | vydáno 4. 6. 2015

24/4: Přitažlivost

Přitažlivost neboli gravitace v původním slova smyslu popisuje fyzikální sílu. Nicméně v přeneseném slova smyslu vyjadřuje snahu objektů se koncentrovat do relativně malé oblasti. V tomto čísle Geografických rozhledů se podíváme na tento pojem z obou výše zmíněných pohledů, neboť s oběma geografie… Zobrazit obsah čísla | vydáno 2. 4. 2015

24/3: Makroregiony

Makroregiony jsou tématem právě vycházejícího čísla Geografických rozhledů. Proč zrovna toto téma? Hlavním důvodem je pro nás fakt že se svět globalizuje a je třeba pro jeho pochopení vidět svět hierarchizovaně, shora dolů a zdola nahoru. Jen tak je možné umět vysvětlit procesy, které ve světě… Zobrazit obsah čísla | vydáno 3. 2. 2015

24/2: Oceánie

Oceánie je pro Evropany bezesporu nejvzdálenějším světadílem – do Melanésie je to blíže přes Asii, do Polynésie ale přes Ameriku. Pro většinu Čechů je Oceánie stále spojena s exotikou ostrovů se sluncem zalitými písčitými plážemi a blankytnými lagunami, kokosovými palmami či přátelskými lidmi, … Zobrazit obsah čísla | vydáno 4. 12. 2014

24/1: Prameny

Prameny byly vždy symbolem začátku či zrození něčeho nového, čistého a nezkaženého. Proto také byly v různých kulturách uctívány a chráněny. V novém čísle Geografických rozhledů se na problematiku pramenů podíváme z různých úhlů. Dozvíme se, jak se hledají prameny světového veletoku, jaký význam… Zobrazit obsah čísla | vydáno 17. 10. 2014

Ročník 23

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

23/5: Dědictví Rakousko-Uherska

Sto let je v životě člověka “dlouhý” věk. Často jsme svědky tvrzení, že jsme po předcích…, že si v životech neseme “historické” zátěže apod. Kolik pravdy je na těchto tvrzeních? Redakce Geografických rozhledů koncipovala závěrečné číslo 23. ročníku s vědomím, že v době, kdy číslo vyjde, se na… Zobrazit obsah čísla | vydáno 5. 6. 2014

23/4: Praha – proměny metropole

Čtvrté číslo Geografických rozhledů je zamĕřeno na Prahu, která jako národní i evropská metropole prochází zmĕnami danými obecnými globálními trendy i vývojem ovlivňovaným lokálními specifiky. K prvnímu okruhu vám přinášíme článek Luďka Sýkory, který proměny Prahy zasazuje do kontextu vývoje… Zobrazit obsah čísla | vydáno 1. 4. 2014

23/3: Led a sníh

Sníh a led jsou nepostradatelnými atributy zimy, ale i polárních oblastí. Sníh a led představují vodu v pevném skupenství. Díky tomuto pevnému skupenství působí na své okolí zcela jinak než voda v kapalném stavu. Vzniká jiný reliéf, mění se strategie přežití rostlin a živočichů, je odlišné chování… Zobrazit obsah čísla | vydáno 2. 2. 2014

23/2: Země BRICS

Svět se permanentně a stále rychleji mění. Číslo Geografických rozhledů na téma země BRICS se zabývá zeměmi, které v posledních letech prodělávají řadu modernizací a představují díky své populační velikosti a rozvoji hospodářství stále významnější dopad na celosvětový ekonomický a politický systém.… Zobrazit obsah čísla | vydáno 30. 11. 2013

23/1: Kvartér

Kvartér neboli čtvrtohory je nejmladší geologická éra a oproti ostatním geologickým epochám o něm víme nejvíce. Pokud bychom kvartér měli nějak stručně charakterizovat, pak by asi každý řekl, že během něj výrazně kolísalo klima a střídaly se delší chladné úseky s kratšími teplými etapami. Možná… Zobrazit obsah čísla | vydáno 23. 9. 2013

Ročník 22

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

22/5: Polsko

Slovensko známe všichni, do Rakouska se jezdí na lyže, v Německu spojíme nákup aspoň s nějakou tou kulturou. Ale kdo známe Polsko? Maximálně se jezdí na trh do Jelení Hory, či Kladska, občas nějaký ten povinný školní výlet do Krakova a Osvětimi, možná služebně do Varšavy. Ale co dál? Kolik z nás… Zobrazit obsah čísla | vydáno 27. 5. 2013

22/4: Ostrovy

Jedním z nejpřitažlivějších geografických jevů jsou bezesporu ostrovy. Převážně izolované krajiny jsou díky svému jasnému ohraničení vhodnou laboratoří pro studium přírodních i společenských jevů a procesů, hybných sil změn prostředí i dopadů a důsledků lidských aktivit na přírodu. Porovnávání… Zobrazit obsah čísla | vydáno 2. 4. 2013

22/3: 20 let České republiky

První leden máme spojený zejména s oslavou přicházejícího nové roku a většina z nás si ani nevzpomeneme, že tento den je také státním svátkem nazvaným poněkud melodramaticky Den obnovy samostatného českého státu. Vysvětlení tohoto opomenutí netkví jen v předcházející silvestrovské noci a je vlastně… Zobrazit obsah čísla | vydáno 1. 2. 2013

22/2: Revitalizace

Každá z lidských generací se, s větší či menší intenzitou, zapisuje do krajiny, ve které žije, hospodaří, odpočívá… Míra zásahů do prostředí mnohdy přesahuje hranice zdravého selského rozumu a dosahuje dimenzí, kdy uvažujeme, zda naše počínání je z hlediska našeho života, ale hlavně života… Zobrazit obsah čísla | vydáno 1. 12. 2012

22/1: Spotřeba a její stopy

Současná krajina je do značné míry obrazem naší spotřeby. Každým svým nákupem totiž rozhodujeme o tom, které lidské aktivity podpoříme. I zcela banální rozhodnutí o tom, jestli posvačíme jablko od českého zemědělce zakoupené na farmářských trzích nebo banán z Jižní Ameriky zakoupený v hypermarketu,… Zobrazit obsah čísla | vydáno 1. 10. 2012

Ročník 21

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 20

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 19

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 18

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 17

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 16

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 15

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 14

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 13

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 12

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 11

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 10

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 9

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 8

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 7

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 6

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 5

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 4

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 2

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku

Ročník 1

» Zobrazit vydání tohoto ročníku
» Skrýt vydání tohoto ročníku