Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠTĚPÁNEK, V. (2016): Namibie: prázdná země s velkým potenciálem. Geografické rozhledy, 25(5), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Namibii, řídce osídlenému státu na jihu Afriky, se do velké míry vyhnuly války, povstání i hladomory obvyklé v jiných částech černého kontinentu. Z toho důvodu patří země mezi nejvyspělejší v Africe. V Namibii je dodnes silně znatelné německé koloniální dědictví, ačkoli německá správa netrvala příliš dlouho. Přes mnohá pozitiva se země potýká s vysokou nezaměstnaností a hospodářský výkon je značně závislý na světových cenách vyvážených surovin.

Klíčová slova: hustota zalidnění, poušť, koloniální správa, německé dědictví, hospodářský rozvoj

Abstract (EN): Namibia: Empty Land with Great Potential. Namibia, a sparsely populated nation state in southern Africa, has largely escaped the famines, wars and insurgencies that have frequently impacted African regions. As a result, it ranks among the most developed countries of Africa. Namibia still shows many traces of German colonial heritage, though German rule was relatively short-lived. In spite of the many positives, the country is struggling with high unemployment and remains dependent on world prices of its exported materials.

Keywords (EN): population density, desert, colonial administration, German heritage, economic development