Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Nejnovější vydání

31/1 Pandemie

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vstupujeme již do čtvrtého desetiletí života Geografických rozhledů. A to hlavně díky vám. Novou desetiletku jsme chtěli zahájit s cílem, aby vám časopis co nejvíce vyhovoval a byl pro vás přínosný. Proto jsme vás na konci loňského 30. ročníku poprosili o zpětnou vazbu – o hodnocení toho, co se vám v Rozhledech líbí, co se vám v nich nelíbí, a také o vyslovení přání, co byste od nich potřebovali. Dotazník vyplnilo hodně čtenářů – děkujeme vám!
Moc si vážíme převažujícího pozitivního hodnocení a nedostatky, které vyplynuly z vašich odpovědí, si dobře uvědomujeme. Především jde o stálý střet, který se týká zaměření časopisu. Někteří z vás by rádi, aby Rozhledy byly lépe využitelné ve výuce. Další skupina by chtěla číst více přehledových článků. Jiní zase více novinek z výzkumu. Po celých 30 let se Geografické rozhledy snažily (a budou se snažit i nadále) naplňovat očekávání všech cílových skupin čtenářů – tedy učitelů (základních a středních škol), studentů geografických a příbuzných oborů na vysokých školách, odborníků a profesionálních geografů, ale i čtenářů z širší veřejnosti. Žádnou z těchto skupin čtenářů nemůžeme stoprocentně upřednostnit, a tudíž nelze ani všechny stoprocentně uspokojit. Některá přání ale můžeme splnit.
​Jedním z často vyjádřených námětů bylo vytvoření další rubriky, která by se věnovala aktuálnímu dění ve světě; rubriky, která by nesuplovala běžné zpravodajské kanály, ale která se bude snažit nabídnout širší pohled (můžeme říct pohled geografa) na danou událost či problém. Rubriku, kterou jsme nazvali Kaleidoskop, budeme od nynějška připravovat pro každé číslo.
Stále aktuální (bohužel) je i celé téma prvního čísla 31. ročníku Rozhledů: Pandemie. Ale i přes nepříjemné téma vám přejeme příjemné čtení!

Zobrazit obsah čísla | vydáno 26. 10. 2021

 

Aktuality

Jednotlivá čísla Geografických rozhledů lze nově zakoupit i v elektronické podobě (ve formátu pdf) prostřednictvím
e-shopu Nakladatelství P3K.

V letošním ročníku Geografických rozhledů (31. ročník, 2021/2022) se můžete těšit na tato témata: Pandemie (vyšlo v říjnu 2021), Železnice (vyjde v prosinci 2021), Volby (vyjde v únoru 2022), Střední Amerika (vyjde v dubnu 2022), Jižní Morava (vyjde v červnu 2022). Leták k 31. ročníku si můžete stáhnout zde. Za jeho šíření a sdílení budeme moc vděční!

V pondělí 7. prosince 2020 proběhla v rámci Arktického festivalu online prezentace nového čísla Geografických rozhledů na téma Polární oblasti. Kromě GR představil své číslo s názvem Polární krize kulturní čtrnáctideník A2 a měsíčník pro světovou literaturu Plav poukázal na vydání zaměřené na Sámy. Záznam z události si můžete pustit zde. Více o Arktickém festivalu najdete na arktickyfestival.cz.