Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Nejnovější vydání

28/1 100 let republiky

Území Československa je součástí střední Evropy. Kam se ale zařadit dále? Úvodní článek sleduje, kdy a proč lze území Česka a Slovenska vnímat jako součást evropského Západu nebo naopak Východu, a jak se toto postavení měnilo v průběhu stoleté česko-slovenské historie. Připomínáme trochu zapomenutou nejvýchodnější část meziválečného Československa, Podkarpatskou Rus. Věnujeme se dalším důležitým mezníkům historie Československa, především těm, které proběhly v tzv. osmičkových rocích. Svým nezaměnitelným způsobem přibližuje své prožitky ze srpna 1968 bývalý dlouholetý šéfredaktor Geografických rozhledů doc. Ivan Bičík, pobývající v inkriminované době na exkurzi v Sovětském svazu. Hranice Československa toto číslo „překračuje“ představením situace v prorusky orientovaném Podněstří, neuznaném separatistickém státu v rámci Moldavska.
Za pouhých 25 let od rozpadu společného státu se zásadně změnilo postavení geografie Česka i historie českých zemí ve vzdělávacím procesu na Slovensku, a tím pádem i povědomí mladé slovenské generace o „svých nejbližších sousedech“. Zajímavý, ve výuce dobře využitelný, je pohled na „žlutou českou krajinu“, fenomén pěstování řepky olejky, z mnoha úhlů pohledu.
Ke globálnímu měřítku se téma čísla posouvá diskutováním stárnutí populace, jevu, který výrazně postihuje i českou a slovenskou společnost. Možností, jak následky stárnutí populace eliminovat, je nahrazení lidské práce prací robotů, jejichž pojmenování se stoletého výročí dočká zanedlouho. Bratři Čapkové uvedli slovo „robot“ v život premiérou divadelní hry R.U.R. dne 2. ledna 1921 v Hradci Králové.

Zobrazit obsah čísla | vydáno 12. 10. 2018

 

Aktuality

Během podzimu, od 3. září do 29. listopadu 2018, se na veřejných místech 24 českých měst představí výstava Republika československá 1918–1939. Výstava přibližuje vznik a vývoj Československé republiky od samého počátku do jejího zániku před 2. světovou válkou. Na každé zastávce se zdrží přibližně po dobu jednoho měsíce a vstup je na ní zdarma. Více informací o výstavě naleznete zde.
V Praze na Náměstí Jana Palacha proběhne v sobotu 27. 10. 2018 (13:00 až 17:30) k výstavě vernisáž.

Ve dvou listopadových týdnech (12. až 23. listopadu 2018) bude probíhat již 5. ročník Dnů geografie. V rámci celého Česka se budou konat nejrůznější akce propagující poznávání naší krásné planety jak po odborné stránce, tak i pro zábavu, např. v rámci cestování. Program bude jako obvykle rozmanitý a připraví ho především univerzitní centra, kde se geografie studuje jako vědecký obor. Organizace Dnů geografie je ale otevřená všem: nejrůznějším organizacím, muzeím, národním parkům, středním i základním školám, prostě komukoli, kdo má co nabídnout a má chuť akci týkající se geografie uspořádat. Tradičně to jsou přednášky, workshopy, exkurze, promítání filmu s diskuzí, soutěže, hry – často s využitím virtuálního prostoru, GIS, navigace v terénu apod. Náš obor totiž nezadržitelně směřuje do počítačového světa. Více informací o Dnech geografie, včetně programu, bude přibývat na stránce www.dnygeografie.cz.