Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Nejnovější vydání

29/3 Blízký východ

V regionu Blízkého východu se setkávají tři kontinenty (Afrika, Asie a Evropa), vznikly tu nejstarší lidské civilizace a současně je místem vzniku tří hlavních světových monoteistických náboženství.
Vlivem angličtiny region často nese označení Střední východ (Middle East), které má původ v období britského kolonialismu. V češtině se častěji používá označení Blízký východ. Už sám název regionu vycházející z evropského náhledu na svět vypovídá o tom, že zde Evropané sehráli zásadní roli. Po rozpadu Osmanské říše (která se v oblasti rozrůstala po více než 600 let od roku 1299) Blízký východ ovlivnili především Britové a Francouzi. Především pak dva z nich. Brit Mark Sykes do mapy nakreslil hranici, která běžela od Haify na pobřeží Středozemního moře do Kirkúku v dnešním Iráku. S Francouzem Françoisem Georges Picotem se dohodl na rozdělení regionu v případě, že státy Dohody v první světové válce zvítězí. Tak se stalo a území na sever od této „čáry“ kontrolovali Francouzi a území na jih se ocitlo pod vlivem Britů. Sykes-Picotova dohoda označuje i navazující sérii teritoriálních změn, které určily ráz Blízkého východu. Lze diskutovat, do jaké míry Sykes-Picotova dohoda region ovlivnila. Před Dohodou neexistovala Sýrie, Libanon, Irák, Izrael, Saúdská Arábie ani další „národní státy“ (což byla původní představa jejich utváření). Právě takto Evropany „narýsované“ hranice – když do jednoho „národního státu“ svedou příslušníky různých kmenů a vyznání – mohou jen těžko vést ke stabilitě v regionu, který byl již předtím plný konfliktů. Toto číslo Rozhledů se příčinami, projevy i důsledky některých z blízkovýchodních střetů a svárů zabývá.
Současná situace na Blízkém východě samozřejmě neuniká pozornosti médií. Doufáme, že Vám toto číslo poslouží jako dobrý doplněk, možná i korekce některých informací, které se v nich objevují!

Zobrazit obsah čísla | vydáno 10. 2. 2020

 

Aktuality

Jak vypadala předválečná kartografická tvorba? Jak se vyvíjelo turistické značení? Narazili jste někdy v mapách na němé značky? Jak vypadala reklama a propagace cílená na turisty? Odpovědi na tyto otázky najdete na katastrálním úřadu v Praze-Kobylisích v rámci výstavy Turistické mapy. Ta je složená ze zajímavých map ze sbírek Ústředního archivu zeměměřičství a katastru pocházejících z období před druhou světovou válkou do počátku 21.století. Výstavu najdete v hale budovy zeměměřičských a katastrálních úřadů (Pod sídlištěm 9, Praha 8). Přístupná je zdarma, ke shlédnutí je do 20. března 2020.

Zveme vás na Výstavu 3D modelů, která probíhá od 11. listopadu do 29. února v předsálí Mapové sbírky Přířrodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Albertově 6, Praha 2. Výstava prezentuje výsledky tvorby 3D modelů, které vznikly ve spolupráci vědeckých pracovníků a studentů na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK. Vstup je zdarma. Více informací naleznete zde.

V prosinci 2018 vyšlo speciální číslo Geografických rozhledů k příležitosti životního jubilea mimořádné osobnosti české geografie, „otce zakladatele“ Geografických rozhledů, docenta Ivana Bičíka.
Celé číslo si můžete stáhnout zde.