Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Nejnovější vydání

31/2 Železnice

Pojmem železnice je označován kolejový dopravní systém pro přepravu osob a zboží. Dílčí principy kolejové dopravy byly využívány nejméně od středověku, moderní železnice vznikla začátkem 19. století. Rozvoj železnice byl katalyzátorem průmyslové revoluce, šel ruku v ruce s rozvojem těžkého průmyslu a vytvářel obrovskou poptávku po železe, oceli i strojích. Železnice v 19. století během několika málo desítek let zcela proměnila mapu světa. Vytvořila se hustá dopravní železniční síť, která významně zkrátila dobu cestování i na obrovské vzdálenosti. Až když se po železnici začaly prohánět vlaky poháněné tehdejší technologickou novinkou – lokomotivami – se však začal výraz železnice užívat i jako pojmenování dopravního prostředku. Do té doby byla železnice označením výhradně pro kolejovou dráhu. Ta ve svých začátcích v 16. století sice byla konstruována nejdříve ze dřeva, ale brzy se pro snížení tření začaly pro stavbu kolejnic i kol vozů využívat kovové materiály. Že je slovo železnice původně hlavně „železnou cestou“ nebo „drahou“, dokazuje i její pojmenování v dalších jazycích: „kolejová cesta“ anglicky (railway), „železná cesta“ německy (Eisenbahn), francouzsky (chemin de fer), španělsky (ferrocarril), italsky (ferrovia) nebo rusky (железная дорога [železnaja daróga]).
Železnice výrazně, ze všech dopravních prostředků možná nejvýznamněji, ovlivnila rozvoj moderní společnosti. Železniční doprava v sobě ale skýtá potenciál stát se i dopravním prostředkem budoucnosti. Díky technologickému vývoji je železniční doprava stále rychlejší, je to způsob dopravy, který je ve srovnání s dalšími typy pozemní dopravy velmi bezpečný a také mnohem ekologičtější. I proto v rámci aktivizace a motivace jednotlivců i velkých firem k většímu využívání právě tohoto druhu dopravy vyhlásila Evropská unie rok 2021 Evropským rokem železnice.
V nových Rozhledech se dozvíte více nejen o minulosti a budoucnosti železnice, ale i o tom, jaký vztah mají mezi sebou železnice a krajina, nebo co mají společného železnice a čas.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, třeba i ve společnosti Geografických rozhledů!

Zobrazit obsah čísla | vydáno 20. 12. 2021

 

Aktuality

Jednotlivá čísla Geografických rozhledů lze nově zakoupit i v elektronické podobě (ve formátu pdf) prostřednictvím
e-shopu Nakladatelství P3K.

V letošním ročníku Geografických rozhledů (31. ročník, 2021/2022) se můžete těšit na tato témata: Pandemie (vyšlo v říjnu 2021), Železnice (vyjde v prosinci 2021), Volby (vyjde v únoru 2022), Střední Amerika (vyjde v dubnu 2022), Jižní Morava (vyjde v červnu 2022). Leták k 31. ročníku si můžete stáhnout zde. Za jeho šíření a sdílení budeme moc vděční!

V pondělí 7. prosince 2020 proběhla v rámci Arktického festivalu online prezentace nového čísla Geografických rozhledů na téma Polární oblasti. Kromě GR představil své číslo s názvem Polární krize kulturní čtrnáctideník A2 a měsíčník pro světovou literaturu Plav poukázal na vydání zaměřené na Sámy. Záznam z události si můžete pustit zde. Více o Arktickém festivalu najdete na arktickyfestival.cz.