Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Nejnovější vydání

32/4 Slovensko

Slovenský národ se začal formovat v polovině 19. století. Podobně jako v českých zemích, i na území dnešního Slovenska proběhlo národní obrození. V rámci Rakousko-Uherska byly snahy Slováků o jazykovou autonomii a povznesení slovenské kultury soustavně potírány „maďarizací“ uherských vlád. Po roce 1918 se Slovensko stalo součástí Československa, ve kterém Slováci poprvé nabyli status samostatného (státotvorného) národa. Mezi lety 1939 a 1945 na území Slovenska existoval takzvaný Slovenský stát, satelit nacistického Německa. Po skončení druhé světové války byl v roce 1945 obnoven československý stát. Češi a Slováci společně přečkali období komunismu a socialismu, dočkali se spolu návratu svobody a utvořili Českou a Slovenskou Federativní Republiku (1990−1992). Neshody mezi českými a slovenskými politickými elitami však roku 1993 vyústily v rozdělení Československa. Vznik dvou samostatných republik přinesl mnohé problémy – rozdělení státního majetku a závazků, utvořena, respektive revidována musela být státní hranice, komplikací bylo i určení státní příslušnosti dosavadních československých občanů.
V roce 2004 se Slovensko i Česko staly součástí Evropské unie a Slováci dokonce už v roce 2009 přijali společnou evropskou měnu euro. Pro slovenskou ekonomiku to byl důležitý krok. Bez členství v eurozóně by současnou složitou dobu, ovlivněnou inflací, Slovensko zvládalo pravděpodobně daleko hůř. Česko i Slovensko se za 30 let své samostatnosti musely potýkat a stále potýkají s problémy, jako jsou korupce nebo populismus. Co ale trápí Slovensko mnohem víc než Česko, je velká emigrace ze země. Odcházejí vzdělaní a mladí lidé, jejich cílem je ve většině případů Česko. Ne nadarmo se říká, že Praha je druhým největším slovenským městem.
Slovensko je pestrá, krásná a unikátní země. A to z hlediska sociogeografického i fyzickogeografického. Přesvědčit se o tom můžete v tomto čísle Rozhledů.

Zobrazit obsah čísla | vydáno 26. 4. 2023

 

Aktuality

V letošním ročníku Geografických rozhledů (32. ročník, 2022/2023) pro vás chystáme tato témata: Postsovětský prostor (listopad 2022), Obloha (prosinec 2022), Energie (únor 2023), Slovensko (duben 2023), Podzemí (červen 2023). Leták k 32. ročníku si můžete stáhnout zde. Za jeho šíření a sdílení budeme moc vděční!

Jednotlivá čísla Geografických rozhledů lze nově zakoupit i v elektronické podobě (ve formátu pdf) prostřednictvím
e-shopu Nakladatelství P3K.

V pondělí 7. prosince 2020 proběhla v rámci Arktického festivalu online prezentace nového čísla Geografických rozhledů na téma Polární oblasti. Kromě GR představil své číslo s názvem Polární krize kulturní čtrnáctideník A2 a měsíčník pro světovou literaturu Plav poukázal na vydání zaměřené na Sámy. Záznam z události si můžete pustit zde. Více o Arktickém festivalu najdete na arktickyfestival.cz.