Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Nejnovější vydání

28/2 Svět v obrazech

Žijeme v době vizuálního smogu, je přeznačkováno. Vnímání vizuálních informací ale vždy záleží na prostorovém a časovém kontextu. Jinde a jindy může být daný zrakový vjem symbolem pro něco jiného. Perfektní „hřiště“ pro geografy! Pro ně jsou obrazy a vizuálie relevantním tématem k řešení jak z hlediska informací, které mohou zkoumat (např. obrazové materiály s geografickým obsahem, v neposlední řadě také učebnice), tak i z pohledu nástrojů, jimiž geografové informace znázorňují, kterými data interpretují, vyjadřují to podstatné z nich a předávají je dál (svým studentům). Obrazy jako výsledky i jako metody jsou vlastní „každé geografii“. Dálkový průzkum Země, vizualizace dat (mapy, grafy, schémata, 3D modely), meteorologické modely, a tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Několik pohledů na to, jak geografové s obrazy pracují, i to, jak je svět různě zobrazován, přináší toto číslo Geografických rozhledů.

Zobrazit obsah čísla | vydáno 5. 12. 2018

 

Aktuality

Během podzimu, od 3. září do 29. listopadu 2018, se na veřejných místech 24 českých měst představí výstava Republika československá 1918–1939. Výstava přibližuje vznik a vývoj Československé republiky od samého počátku do jejího zániku před 2. světovou válkou. Na každé zastávce se zdrží přibližně po dobu jednoho měsíce a vstup je na ní zdarma. Více informací o výstavě naleznete zde.
V Praze na Náměstí Jana Palacha proběhne v sobotu 27. 10. 2018 (13:00 až 17:30) k výstavě vernisáž.

Ve dvou listopadových týdnech (12. až 23. listopadu 2018) bude probíhat již 5. ročník Dnů geografie. V rámci celého Česka se budou konat nejrůznější akce propagující poznávání naší krásné planety jak po odborné stránce, tak i pro zábavu, např. v rámci cestování. Program bude jako obvykle rozmanitý a připraví ho především univerzitní centra, kde se geografie studuje jako vědecký obor. Organizace Dnů geografie je ale otevřená všem: nejrůznějším organizacím, muzeím, národním parkům, středním i základním školám, prostě komukoli, kdo má co nabídnout a má chuť akci týkající se geografie uspořádat. Tradičně to jsou přednášky, workshopy, exkurze, promítání filmu s diskuzí, soutěže, hry – často s využitím virtuálního prostoru, GIS, navigace v terénu apod. Náš obor totiž nezadržitelně směřuje do počítačového světa. Více informací o Dnech geografie, včetně programu, bude přibývat na stránce www.dnygeografie.cz.