Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Nejnovější vydání

28/3 Země v pohybu

První číslo Geografických rozhledů roku 2019 se věnuje pohybu Země jako vesmírného tělesa, ale i pohybům, které se odehrávají na Zemi a nad ní. V neustálém pohybu je také atmosféra, proto vysvětlujeme fyzikální principy nejvýraznějších projevů pohybu vzdušných mas, větrných bouří. Atmosféru (plynný obal) drží u Země její gravitace, a ta hraje zásadní roli i ve svahových pohybech, jakými jsou sesuvy půdy, skalní řícení, bahnotoky a další. Přemisťováním prachových částic díky větru a jejich usazováním byly utvářeny spraše, které jsou základem utváření těch nejúrodnějších půd světa. To, co nejvíce hýbe světem, je lidská společnost. Rostoucí potřeba lidí se přemisťovat je ale často překážkou pro potřeby zvířat. Proto se zabýváme také problematikou fragmentace krajiny, výstavbou a funkčností ekoduktů v Česku. Pohyb lidí (migraci) z několika úhlů pohledů diskutují i další články. Souvislosti cestovního ruchu se zahraniční politikou analyzujeme na příkladu Číny. Přibližujeme také, co si z práce v zahraničí odnášejí Moldavané. Představujeme také výsledky výzkumu zaměřeného na to, jak se na cizince díváme v Česku, jak vnímáme jejich „pohyb“ v české společnosti a prostředí.

Zobrazit obsah čísla | vydáno 5. 2. 2019

 

Aktuality

Zajímá vás, jak bude probíhat územní rozvoj hlavního města Prahy? Přijďte nahlédnout do hlavního rozvojového dokumentu Prahy – územního plánu, který pod názvem Metropolitní plán připravuje a garantuje Ústav územního rozvoje Praha. Zváni k diskuzi nad Metropolitním plánem jste Českou geografickou společností, která zorganizovala tuto událost na čtvrtek 7. února od 15:00 do budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Albertov 6). Hlavním hostem bude ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč, který představí celý dokument a vysvětlí jeho pozici v současné době. Více informací se dozvíte v pozvánce zde.

Česká Iberoamerická společnost vyhlašuje na rok 2019 soutěž pro studenty středních škol na téma Latinská Amerika dnes. Termín odevzdání prací v rozsahu 5–7 stran (počet znaků bez mezer na 1 straně 1 800, velikost písma 12) je 31. březen 2019. Práce je možné psát v českém, španělském nebo portugalském jazyce. Kromě textu musí práce obsahovat informaci o použité literatuře a zdrojích a zvláštní stránku s poštovní i elektronickou adresou autora a školy. Předsednictvo České Iberoamerické společnosti vyzývá studenty k zasílání prací e-mailem na adresu Barbora.Tereskova@seznam.cz. Slavnostní vyhlášení vítězných prací a odevzdání cen se uskuteční v polovině května 2019.

V prosinci 2018 vyšlo speciální číslo Geografických rozhledů k příležitosti životního jubilea mimořádné osobnosti české geografie, „otce zakladatele“ Geografických rozhledů, docenta Ivana Bičíka.
Celé číslo si můžete stáhnout zde.