Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Nejnovější vydání

28/2 Svět v obrazech

Žijeme v době vizuálního smogu, je přeznačkováno. Vnímání vizuálních informací ale vždy záleží na prostorovém a časovém kontextu. Jinde a jindy může být daný zrakový vjem symbolem pro něco jiného. Perfektní „hřiště“ pro geografy! Pro ně jsou obrazy a vizuálie relevantním tématem k řešení jak z hlediska informací, které mohou zkoumat (např. obrazové materiály s geografickým obsahem, v neposlední řadě také učebnice), tak i z pohledu nástrojů, jimiž geografové informace znázorňují, kterými data interpretují, vyjadřují to podstatné z nich a předávají je dál (svým studentům). Obrazy jako výsledky i jako metody jsou vlastní „každé geografii“. Dálkový průzkum Země, vizualizace dat (mapy, grafy, schémata, 3D modely), meteorologické modely, a tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Několik pohledů na to, jak geografové s obrazy pracují, i to, jak je svět různě zobrazován, přináší toto číslo Geografických rozhledů.

Zobrazit obsah čísla | vydáno 5. 12. 2018

 

Aktuality

Česká Iberoamerická společnost vyhlašuje na rok 2019 soutěž pro studenty středních škol na téma Latinská Amerika dnes. Termín odevzdání prací v rozsahu 5–7 stran (počet znaků bez mezer na 1 straně 1 800, velikost písma 12) je 31. březen 2019. Práce je možné psát v českém, španělském nebo portugalském jazyce. Kromě textu musí práce obsahovat informaci o použité literatuře a zdrojích a zvláštní stránku s poštovní i elektronickou adresou autora a školy. Předsednictvo České Iberoamerické společnosti vyzývá studenty k zasílání prací e-mailem na adresu Barbora.Tereskova@seznam.cz. Slavnostní vyhlášení vítězných prací a odevzdání cen se uskuteční v polovině května 2019.

V prosinci 2018 vyšlo speciální číslo Geografických rozhledů k příležitosti životního jubilea mimořádné osobnosti české geografie, „otce zakladatele“ Geografických rozhledů, docenta Ivana Bičíka.
Celé číslo si můžete stáhnout zde.

V lednu proběhnou Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zváni jsou všichni zájemci o studium přírodních a společenských věd z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, nebo absolventů bakalářského studia. Budou probíhat informační přednášky, výrazně se na DOD budou prezentovat i geografické obory. Navštívit budete moct všechna geografická pracoviště/katedry, která na fakultě jsou (katedru sociální geografie a regionálního rozvoje, katedru fyzické geografie a geoekologie, katedru aplikované geoinformatiky a kartografie, katedru demografie a geodemografie, ale i Mapovou sbírku UK a Geografickou knihovnu PřF UK. K dispozici zodpovědět Vaše dotazy bude řada studentů i vyučujících.
Pro lepší orientaci během DOD i pro získání dalších informací o studiu Vám poslouží i aplikace Studuj Přírodovědu na Karlovce. Pro více informací o studiu geografie navštivte web www.StudujGeografii.cz.
Pátek 18. a sobota 19. ledna 2019
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2
Více informací o DOD na webu PřF UK zde.