Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Nejnovější vydání

27/3 Subsaharská Afrika

Subsaharská Afrika, nejdynamičtěji se rozvíjející světový makroregion plný kontrastů, je ústředním tématem třetího čísla 27. ročníku Geografických rozhledů. Číslo představuje, jak se africký kontinent od dob výprav Hanzelky a Zikmunda proměňuje ekonomicky, geopoliticky i demograficky. Řeší vliv infekce HIV na populační vývoj makroregionu, dokumentuje dopady rozsáhlých vodohospodářských opatření v povodí řeky Orange. Nabízí využití údajů o zdraví světové populace k procvičování tvorby tematických map a jejich interpretace. Software MapKer ukazuje, jak si jednoduše vytvořit obrysovou mapu. Jako zajímavé prostředí pro efektivní výuku (nejen) zeměpisu je představena zoo. Co se v ní (ne)dozvíme, zjistíme i pomocí školního projektu.

Zobrazit obsah čísla | vydáno 5. 2. 2018

 

Aktuality

Česká Iberoamerická společnost vyhlašuje na rok 2018 soutěž pro studenty středních škol na téma Jak by vypadal život v Evropě, kdyby nebyla objevena Latinská Amerika. Termín odevzdání prací v rozsahu 5–7 stran (počet znaků bez mezer na 1 straně 1 800, velikost písma 12) je 28. února 2018. Práce je možné psát v českém, španělském nebo portugalském jazyce. Kromě textu musí práce obsahovat informaci o použité literatuře a zdrojích a zvláštní stránku s poštovní i elektronickou adresou autora a školy. Předsednictvo České Iberoamerické společnosti vyzývá studenty k zasílání prací e-mailem (v podobě přílohy) na adresu barbora.tereskova@seznam.cz a upozorňuje, že hodnotící komise bude brát v úvahu i jazykovou úroveň textů. Slavnostní vyhlášení vítězných prací a odevzdání cen se uskuteční v polovině května 2018. Hodně úspěchů všem účastníkům přeje Česká Iberoamerická společnost.