Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Nejnovější vydání

28/5 Příroda ve službách člověka

Číslo otevírá unikátní vhled do ekologických a environmentálních problémů v Indonésii. Odborníci, kteří ve čtvrté nejlidnatější zemi světa působí, primatolog a ekolog Stanislav Lhota a mořská bioložka Hana Svobodová společně s fotografem a hydrobiologem Petrem Janem Juračkou vysvětlují aktuální situaci i hrozby, které plynou ze zakládání plantáží palmy olejné, přibližují, co se děje v moři omývajícím tisíce indonéských ostrovů. Dokumentují výrazný pokles biodiverzity tamních ekosystémů, jedněch z nejvzácnějších na světě, a upozorňují na globální rozměr indonéských problémů. Vracíme se k tomu, jak jsme přírodě „poroučeli“ v období socialismu. Na příkladu Vltavy představujeme, jak člověk využíval a využívá vodní toky. Navrhujeme, jak vizualizovat ekologickou stopu, zveme vás na skládku jako na místo vhodné pro terénní výuku. Vedle dalších námětů prezentujeme např. i možnosti, jak udržitelně budovat města.

Zobrazit obsah čísla | vydáno 6. 6. 2019

 

Aktuality

V souvislosti s připravovaným vydáním nového Žákovského atlasu a pracovního sešitu pořádá 10. října 2019 katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem ve spolupráci s Kartografií Praha Workshop Mapové dovednosti v geografické výuce druhého stupně ZŠ. Cílem workshopu je vytvořit komunikační platformu s následnou diskuzí mezi učiteli zeměpisu, vydavateli školních (kartografických) pomůcek a oborovými didaktiky. Tato diskuze může pomoci zkvalitnit školní kartografické pomůcky pro potřeby školní praxe. Přihlašování na workshop je možné prostřednictvím formuláře zde. Více informací včetně předběžného programu najdete v prvním cirkuláři akce zde.

Česká kartografická společnost ve spolupráci s katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK, katedrou geomatiky ČVUT i Geografickými rozhledy jako mediálním partnerem zvou na 23. kartografickou konferenci, která proběhne ve dnech 18.–20. září 2019 v Kutné Hoře. Další informace o konferenci, včetně registrace (která je stále otevřená), důležitých termínů apod., naleznete zde.

V prosinci 2018 vyšlo speciální číslo Geografických rozhledů k příležitosti životního jubilea mimořádné osobnosti české geografie, „otce zakladatele“ Geografických rozhledů, docenta Ivana Bičíka.
Celé číslo si můžete stáhnout zde.