Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Kontakty

REDAKCE

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6, 128 43 Praha 2
predplatne@geograficke-rozhledy.cz

Výkonný redaktor

RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D.
miroslav.sifta@natur.cuni.cz

VYDAVATEL

Česká geografická společnost
Albertov 6
128 43  Praha 2
info@geography.cz

NAKLADATEL

Nakladatelství P3K s.r.o.
U Smaltovny 1382/28
170 00 Praha 7
info@p3k.cz

Nabídka inzerce

Časopis vychází ve formátu A4, celobarevně, má 36 stran (32+4).
Celostránkový inzerát je na zadní straně obálky. Žádné další inzerce do čísla zařazovány nejsou.
Cena této inzerce je stanovena na 11 000 Kč včetně DPH.

V případě zájmu o inzerci či dotazů kontaktujte výkonného redaktora (miroslav.sifta@natur.cuni.cz).