Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Geografie online

GISportal.cz informuje o dění nejen ve světě geoinformatiky

GISportal.cz vznikl v březnu 2011 jako projekt studentů katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Postupem času se tým redakce rozrostl o zástupce i z dalších univerzit a jiných organizací z Česka i Slovenska. Cílem portálu je přinášet kvalitní, nezávislé a aktuální informace z české, slovenské i mezinárodní geoinformační komunity, publikovat populárně naučné články a reportovat z domácích i zahraničních konferencí o geoinformatice, kartografii a geovědách obecně. GISportal.cz také nabízí širokou nabídku pracovních pozic (www.gisportal.cz/pracovni-nabidky), které jsou často ušité na míru studentům nebo čerstvým absolventům geografických a geoinformatických oborů. Pokud máte zájem o propagaci svého výzkumu, knihy či konference, neváhejte kontaktovat redakci na redakce@gisportal.cz. https://gisportal.cz www.facebook.com/GISportal

Analyzujte výsledky prezidentských voleb na mapovém portálu Mapa Česka

Vytvořte si vlastní interaktivní tematickou mapu výsledků prvního i druhého kola prezidentských voleb a analyzujte ji! S využitím mapového portálu www.mapaceska.cz to jde snadno. Mapový portál Mapa Česka byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce Václava Černíka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po obhájení v červnu 2014 je postupně funkcionalita dále rozšiřována. Portál umožňuje a usnadňuje široké veřejnosti, zejména pak žákům středních škol a gymnázií tvorbu jednoduchých tematických map Česka nebo jeho částí. Uživatelé mohou používat vybrané vrstvy administrativních jednotek, k nim si mohou vytvořit vlastní atributy a snadno vytvářet vlastní kartogramy, mapy s kvalitativními areály a kartodiagramy. Pracovní list do výuky: http://www.mapaceska.cz/doc/volby2018.pdf http://www.mapaceska.cz

Mapová webová aplikace Worlds’s Conflicts

Základní přehled informací o největších (nejzávažnějších) a stále trvajících světových konfliktech podává mapová aplikace World’s Conflicts. Na podkladové mapě světa jsou umístěny diagramy s danými regiony či místy, kde se konflikt odehrává. Po kliknutí na diagram se zobrazí okno s informacemi o povaze konfliktu, název dotčeného území, letopočet započetí konfliktu, současný stav konfliktu i počet obětí a další dopady konfliktu pro společnost, politickou situaci v regionu nebo i okolní přírodu a krajinu. Velikost diagramu odpovídá stáří konfliktu. Z kartografického hlediska jde o poněkud nevhodný způsob využití velikosti diagramu pro zobrazení nějaké informace, ale i přesto je jednoduchá mapová aplikace World’s Conflicts velmi vhodným nástrojem pro získání představy o prostorovém rozložení konfliktů ve světě. Aplikace je skvělým zdrojem základních informací o povaze a dopadech konfliktu, které podává stručnou, ale věcnou formou, velmi dobře využitelnou ve výuce. https://emmeline.carto.com/viz/b69015da-136a-11e5-a64a-0e43f3deba5a/embed_map

Země ve vesmíru

Výuková aplikace Země ve vesmíru je určena zejména pro výuku tematického celku Země jako vesmírné těleso na gymnáziích v rámci výuky zeměpisu, lze ji ale využít i při výuce zeměpisu na základních školách, případně při výuce fyziky. Aplikace se skládá z jednotlivých učebních objektů, které je možné využívat samostatně, nezávisle na sobě. Mezi učební objekty aplikace patří např. Sluneční soustava, Tvar Země – geoid, Oběžná dráha Země, Roční období, Pásmový čas, Měsíční fáze, Zatmění Slunce a Měsíce nebo Slapové jevy. Při výuce je možné využít metodické úkoly a otázky přiložené ke každému učebnímu objektu. https://www.zemevevesmiru.cz

Školní atlas světa – stahujte obrysové (slepé) mapy

Využíváte pro testování místopisu obrysové (nesprávně slepé) mapy? Chybí Vám nějaká? Jsou Vámi používané mapy nepřehledné, zastaralé, nebo máte nekvalitní kopii? Stáhněte si obrysové mapy z webových stránek Školního atlasu světa (Kartografie Praha). Portál nabízí mapy Česka (obecnou, zaměřenou na přírodu, obyvatelstvo i dopravu), Evropy a všech dalších kontinentů a celého světa. http://www.skolniatlassveta.cz/ke-stazeni/obrysove-mapy/

Slepemapy.cz – procvičujte obrysové (slepé) mapy online

K procvičování online skvěle poslouží portál Slepé mapy (projekt skupiny Adaptive Learning z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity). Vybrat si můžete jezera či pohoří světa, města ve vybraných státech světa, nebo dokonce obce s pověřeným obecním úřadem v českých krajích. Tato aplikace umožňuje poskládat si otázky na míru, podle toho, v čem se uživatel potřebuje zdokonalit, nebo co ho baví. https://slepemapy.cz

Lepšia geografia

Lepšia geografia je slovenský portál pro učitele, studenty, zájemce o geografii. Nabízí vzdělávací materiály, jejichž cílem je vytvořit školní geografii (zeměpis) zajímavější, smysluplnější a propojenější s reálným světem. Z webových stránek Lepšie geografie lze načerpat mnoho zajímavých podnětů do výuky zeměpisu, inovativní návrhy vyučovacích hodin, badatelsky orientované aktivity, kvízy, hry, cvičení, prezentace, mapy, zadání geografických projektů, náměty na pokusy a experimenty, ​případové studie. Mnoho inspirace, nápadů a novinek ze světa geografie naleznete i prostřednictvím Facebookové stránky. http://www.lepsiageografia.sk http://www.facebook.com/lepsiageografia/

Geografie nás baví

Projekt Geografie nás baví je projektem Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a je určen všem se zájmem o geografii, především pak studentům všech stupňů škol, od základních, přes střední, až po vysoké školy. Naleznete tu mnoho geografických informací, od zajímavostí ze světa po události v Česku. http://www.geografienasbavi.cz/ http://www.facebook.com/geografienasbavi.cz