Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

GÄRTNER, M. (2016): Proměny v pustinách Austrálie. Geografické rozhledy, 25(5), 26–27.

Stáhnout článek

Přílohy:

GÄRTNER, M. (2016): Proměny v pustinách Austrálie (plná verze článku)
Mapa australských pouští

Abstrakt: Australské pouště a jiné aridní oblasti, také známé jako „outback“ –vnitrozemí, tvoří 70 % kontinentu a jsou silnou součástí australské identity, nejen pro domorodé obyvatele, ale i pro evropské osadníky. Přežití lidí v drsných podmínkách této vyprahlé krajiny tvoří významnou část domorodé mytologie a národní historie Austrálie. Geografická poloha Austrálie představuje ideální polohu pro výskyt pouští díky pásmu vysokého tlaku, které se nachází v subtropech v blízkosti obratníku Kozoroha.

Klíčová slova: pustina, poušť, vnitrozemí – outback, Austrálci, Uluru, čas snů – dreamtime

Abstract (EN): Changes in the Australian Outback. Australia’s deserts and other arid areas – also known as the “Outback” – comprise some 70% of the continent and are a major ingredient in Australian identity, not only for the Aboriginal people, but also for European settlers. Survival of people in the harsh conditions of these parched lands forms an important part of Aboriginal mythology as well as Australia’s national history. Australia’s geographic position offers a perfect location for the occurrence of deserts due to high pressure belt that exists in the sub-tropics along the tropic of Capricorn.

Keywords (EN): wilderness, desert, outback, Australians, Uluru, dreamtime