Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HAVRLANT, J. (2016): Hornická činnost a rekultivace devastované krajiny na Karvinsku. Geografické rozhledy, 25(5), 28–29.

Stáhnout článek

Přílohy:

Současné a plánované rekultivace na Karvinsku (mapová příloha)

Abstrakt: Článek se zabývá změnami v hornické činnosti a v krajině Karvinska. Karvinsko je nejvýznamnější částí uhelného ostravsko-karvinského revíru. Postavení prvořadé těžební oblasti od průmyslové revoluce s sebou přineslo dynamický hospodářský rozvoj, ale také devastaci krajiny. V posledních letech zde však dochází k rekultivaci devastované krajiny. Karvinsko tak začíná měnit svou image devastovaného území k lepšímu.

Klíčová slova: Karvinsko, hornická činnost, devastované území, rekultivace krajiny

Abstract (EN): Mining Activities and the Reclamation of Devastated Landscapes in the Karvina Region. This article explores changes in mining activities and changes to the landscape in the Karvina region. The Karvina area is the most important part of the Ostrava-Karvina coal basin. Since the industrial revolution, the region’s primary position as a mining area has brought dynamic economic development, but also the devastation of the landscape. In recent years, however, the area is experiencing reclamation of its devastated landscape. In so doing, the Karvina region is starting to change its unflattering image as a devastated area for the better.

Keywords (EN): the Karvina region, mining activities, devastated area, reclamation of landscape