Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŠTĚPÁNEK, V. (2005): Sicílie. Geografické rozhledy, 14(5), 138–139.